Et hav av muligigheter

Trondheim fridykkerklubb inviterer til ryddedag på Skårøya i samarbeid med Skårøya opplevelser – Htra Leirskole og Mausund feltstasjon. Her er det mulig for alle som vil å delta. Du møter da opp på Hitra Leirskole Skårøya (slik finner du frem til oss) kl 11.00 onsdag 3 aug 2022. Du trenger båt for å komme deg…

Les mer

Skårøya og Kvenværsøyene utenfor Hitra er et eldorado for fridykking, snorklere, UV-jegere, flaskedykkere og andre som liker å ha hodet under vann. Her kommer noen tips til lokasjoner vi har gode erfaringer med og ett dykkekart du kan bruke.  Beskrivelse om hver plass under bildet. Last ned printversjon i PDF 1. Husene på Skårøya Overnatting,…

Les mer

En kveld i uka (normalt torsdag) har vi åpen kiosk hvor elevene kan velge seg ut varer i kiosken oppad begrenset til 75 kroner per elev. Kioskpakke til elevene betales samlet av klassekontakt eller lærer til VIPPS (#669561) før oppholdet. Velg rett skole under “kategori”. Vi tar ikke imot kontanter på leirskolen. Prisliste kiosk Kiosk:…

Les mer

Vi bygger på det vi har erfart og observert under oppholdet og reflekterer. Faglig Utdyping av næringskjedene, nye næringskjeder, næringsnett Koble inn verdens matbehov som tema direkte fra næringskjeden. Hva skjer om vi legger om kostholdet til mer plantekost? Menneskets stadig fjernere forhold til naturen. Hvorfor? Menneskenes totale avhengighet av naturen Hvorfor? Forurensing. Havet, fisken,…

Les mer

Elevene skal heile tida vite hva de driver med og hvorfor. Arbeidet foregår gruppevis og individuelt. Materiale til etterarbeid samles/noteres, dagbok? Det anbefales at elevene har med seg ei notisbok (som går ned i lomma på regnjakken) og blyant. I løpet av uka legges det vekt på inntrykk og opplevelser. Konkret kunnskapslæring nås ved å…

Les mer

Her skal elevene forberedes på leirskoleoppholdet. Det er særlig viktig å snakke om de sosiale sidene ved oppholdet. Innrette seg etter hverandre, vise solidaritet Gnisninger mellom elever vil oppstå,- hvordan løse disse? Hvordan holdningen og tonen til den enkelte kan påvirke heile klassen. Mat,- liker/liker ikke, bordskikk, respekt for maten. Utstyrsliste, klær, moter. Praktiske og…

Les mer

Leirskoleuka er for mange elever og lærere en ganske annerledes skoleuke som gir både muligheter og utfordringer. I et læringsperspektiv gir denne uka noen muligheter som ikke er like lett å få til i en vanlig skoleuke.  Det er vel få emner i norsk skole som er så omfattende som leirskole. Skoledagen er nesten 24…

Les mer

RULLESTEINER OG KVIT SAND,ÅL OG KRABBER OG TANG,SVABERG. KNAUSER OG JETTEGRYTER,FALL – SKJÆR – FLUER,MALENDE, MUMLENDE, BOBLENDEKOKENDE, ISKALDT, SPRUTENDEHAV. GRØNN SMUL SJØ.MÅSER OG TERNER OG ALKER,E`A OG STEGGEN OG ØRNA,TJUVJOEN. HAVBENDEL OG MJØDURT,SKJØRBUKSURT.TEPPEROT OG TIRILTUNGESTRANDRUG, MYSKE OG STIVT STARRBREGNER OG SNELLER, MOSER OG LAV,RØSSLYNG. SJØBUER – BRYGGER – NAUST,BÅTER – GARN – ÅRER,SEIL. LINER, SNØRER…

Les mer

Vi ser nærmere på noen av de artene som lever i havet, f.eks krabbe, fisk. Vi drar på fjæreekskursjon og kanskje leter vi også etter plankton, grunnlaget for alt nesten alt liv i havet. Dette gjør vi på leirskolen Få innblikk i krabbens forunderlige liv. Kunne skille de viktigste organene til fisken fra hverandre og…

Les mer