Diktet om Skårøya

RULLESTEINER OG KVIT SAND,
ÅL OG KRABBER OG TANG,
SVABERG.

KNAUSER OG JETTEGRYTER,
FALL – SKJÆR – FLUER,
MALENDE, MUMLENDE, BOBLENDE
KOKENDE, ISKALDT, SPRUTENDE
HAV.

GRØNN SMUL SJØ.
MÅSER OG TERNER OG ALKER,
E`A OG STEGGEN OG ØRNA,
TJUVJOEN.

HAVBENDEL OG MJØDURT,
SKJØRBUKSURT.
TEPPEROT OG TIRILTUNGE
STRANDRUG, MYSKE OG STIVT STARR
BREGNER OG SNELLER, MOSER OG LAV,
RØSSLYNG.

SJØBUER – BRYGGER – NAUST,
BÅTER – GARN – ÅRER,
SEIL.

LINER, SNØRER OG VADBEIN,
BLÅSER, SØKKER OG ILER,
KNUTER – SPLEIS – TAKLING

VÆR OG VIND
STORM OG STILLE,

EN STILLHET FULL AV LYD
ET YRENDE LIV
FYLLT AV RO.