Om Oss

Skårøya

Det har vært bosetnng på Skårøya siden steinalderen, men utover på 1900 tallet startet fraflytningen. Den siste fastboende flyttet i 1978?.

Huset som i dag er Internatet var skole for elevene som bodde på Skårøya og øyene rundt i Ytre Kvenvær.

Huset som i dag er Hovedhuset var opprinnelig forsamlingshus for øyfolket drevet av Norske sanitetskvinner. På folkemunne heter det sanitetshuset.

Veien som går over Skårøya er kanskje norges minst trafikkerte fylkesvei, og det har aldri kjørt en bil der. det som skulle bli fastlandsforbindelse endte opp med en bru mellom Skårøya og Jøssøya. Takket være det er det i dag en fantastisk vakker turvei, og Skårøya forblir bilfri.

Hitra Leirskole, Skårøya

Leirskoledriften på Skårøya har foregått uavbrutt siden 1978. Driften ble i sin tid godkjent av skoledirektøren i Sør-Trøndelag som leirskole type 1, dvs godkjent pedagogisk opplegg og tilsatt pedagogisk personale. Leirskolelærere er ansatt i Hitra kommune.

Skårøya Opplevelser AS

Skårøya opplevelser AS er et lite familieeid selskap som ble etablert i 2010 da Hitra kommune solgte eiendommer og drift av leirskole. Hovedaktiviteten vår er å drive Hitra Leirskole, Skårøya. I helger, ferier og når det ikke er leirskole driver vi utleie av feriehus, arangement, gruppeturer, firmaturer og selskapslokaler.

+
Elever pr år
års erfaring
Sengeplasser