Hitra leirskole

Hitra leirskole er godkjent av Leirskoleforeningen. Leirskolen eies og drives av Venke og Johannes Fjeldvær.

Leirskolelærer er ansatt i Hitra kommune med tjenestested Hitra leirskole. Øverste pedagogisk ansvarlig er kommunalsjef for oppvekst. Hitra leirskole ligger ut mot havet i Ytre Kvenvær – i et typisk kystmiljø som har lange tradisjoner som fiskevær.

Hitra leirskole

Hitra leirskole er godkjent av Leirskoleforeningen. Leirskolen eies og drives av Venke og Johannes Fjeldvær.

Leirskolelærer er ansatt i Hitra kommune med tjenestested Hitra leirskole. Øverste pedagogisk ansvarlig er kommunalsjef for oppvekst. Hitra leirskole ligger ut mot havet i Ytre Kvenvær – i et typisk kystmiljø som har lange tradisjoner som fiskevær.