Leirskole – for foreldre

Kjekt å vite

Det er kontaktlærer og skolen som har ansvar for dialog og informasjon med foreldre og elever rundt leirskoleoppholdet.