Mobilfri leirskole

På Hitra leirskole, Skårøya anbefaler vi at klassene praktiserer Mobilfri leirskole. De fleste velger å gjøre dette, og har gode erfaringer med at elevene ikke ser ut til å savne mobilen noe særlig.

Kontaktlærer lager opplegg for hvordan de ønsker at dette skal funke under oppholdet.