Mobilfri leirskole

På Hitra leirskole praktiserer vi Mobilfri leirskole. Det er etter anbefaling fra Norsk Leirskoleforening og vi har gode erfaringer med at elevene er aktive, har gode samvær og ikke ser ut til å savne mobilen noe særlig.

Elever eller foresatte med spesielle behov kan gjøre avtaler med kontaktlærer. Lærerne har mulighet til å ha med seg sine mobiltelefoner den uka de er på leirskole, men vi oppfordrer også lærerne til å begrense bruken til det nødvendige.