Regler og sikkerhet på leirskolen

For at oppholdet hos oss skal være trygt og gi alle en god opplevelse krever det at vi har noen felles spilleregler. Vi håper alle elever setter seg godt inn i dette sammen med lærere og foreldre og prater om det på forhånd. 

Sikkerhet

 • Vi må vite hvor dere er, derfor må ingen forlate skolens område uten tillatelse fra klasselærer/leder.
 • Alltid flytevest på landgang, flytebrygga og i båter/kajakker. Ved fisking fra land eller annen utsatt aktivitet – bruk vest.
 • Aldri dra alene utenfor leirskolens område.
 • Det er bare en lærer som kan gi tillatelse til bruk av kajakker og båter og bading.
 • Det skal alltid være en lærer som er kaivakt når båter og kajakker er i bruk.
 • Vi har egne regler for bading og krav til badevakter.
 • Aldri ro/padle lenger enn at du ser kaivakta (skal ha gul refleksvest på seg). 
 • Ingen bruk av fyrstikker, lighter, åpen flamme, levende lys eller lignende uten at en voksen er med. 
 • Vær forsiktig med bruk av kniv – den skal alltid være i slire når den ikke brukes. Det er ikke et leketøy. Kniv skal bare brukes utendørs og i forbindelse med undervisningen.

Orden og oppførsel

 • Møt opp i tide til aktiviteter, undervisning og måltider. 
 • Behandle ditt eget og vårt utstyr fint – ingen herjing.
 • Det skal være stille og nattero senest kl 22.00 eller det tidspunkt som kontaktlærer har bestemt.
 • Nødutganger skal bare brukes i nødsituasjoner som brann. Dette er en regel for å beskytte dere mot skader og for å unngå at byggene våre får skader på takplater osv.
 • Hold orden på rommet ditt, heng opp klær til tørk og samarbeid med de andre du bor på rom med. Våte klær og sko skal på tørkerommet. 
 • Alle hjelper til med å holde det ryddig i Naustet, bryggeområdet og ute.
 • Ved avreise deltar elever med tømming av søppel, rydding og støvsuging av egne rom og ganger.  

Miljø, natur og dyreliv

 • Vi kildesorterer nøye på Skårøya, så sorter søppelet i riktig beholder på internatet og i kjelleren på hovedhuset.
 • Aldri kast søppel i naturen
 • Behandle alt liv med respekt og ta hensyn til det som vokser og gror rundt oss.
 • Sørg for at fiskesnører o.l ikke havner i sjøen, men blir kastet riktig plass. 

Vi praktiserer Mobilfri leirskole.  Lærerne skal ha med telefoner og spesielle behov avklares med egen kontaktlærer.

Hvis det oppstår vanskeligheter eller du blir lei deg for noe, snakk med klasselærer eller vi som jobber her på leirskolen – så hjelper vi deg.

Konsekvenser

 • Ved brudd på disse reglene vil leirskolelærer og kontaktlærer prate sammen og med deg for å få til en avtale om forbedring. 
 • Ved fortsatt brudd blir foreldre/foresatte kontaktet. 
 • I ytterste konsekvens kan kontaktlærer og rektor fra besøkende skole sammen med leirskolelærer beslutte å sende deg hjem, og da må foreldre/foresatte hente deg på Kvenvær, Hitra.
 • Skader på leirskolens bygninger og anlegg vil bli krevd erstattet.