Søppel i havet

Søppel og plast i havet – eller marin forsøpling – er et felles ansvar. For å kunne få et innblikk i hva som truer livet i havet, men samtidig appellere til kreativitet og nytenkning i hvordan vi kan redde det.

Dette gjør vi på leirskolen

Elevene får oppleve konsekvenser av marin forsøpling nært på når vi besøker vår indikatorstrand. De leter etter opprinnelsessted og oppøver kreativ og kritisk tenkning i forhold til hvordan de kan hjelpe til med å løse dette verdensomspennende problemet. Diskusjoner, debatter og gode samtaler oppstår ofte under dette opplegget.

Problemstillinger

 • Hva slags plastprodukt er det og hva er det brukt til?
 • Flyter eller synker plasten?
 • Hvilket land kommer den fra?
 • Hva fikk den til å komme akkurat hit?
 • Hva er forskjell på mikro og makroplast?
 • Hvor lenge vil den ligge her?
 • Hva gjør den med miljøet vårt?
 • Hvor mange enheter finner vi på 1 m² ?
 • Hva kan vi gjøre for å stoppe denne farlige utviklingen?
 • Kan plasten gjenvinnes?
 • Hvordan kan det vi gjør i dag, få innvirkning på framtida?

Kompetansemål i faget

Samfunnskunnskap og naturfag.

Elevene skal kunne forske og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosetningsmønster og hvordan dette kan påvirke klima og miljø. Kunne beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling.