Samfunnskunnskap og naturfag

Søppel i havet

Søppel og plast i havet – eller marin forsøpling – er et felles ansvar. For å kunne få et innblikk i hva som truer livet i havet, men samtidig appellere…

Les mer »