Tips til etterarbeid – etter leirskole

Vi bygger på det vi har erfart og observert under oppholdet og reflekterer.

Faglig

 • Utdyping av næringskjedene, nye næringskjeder, næringsnett
 • Koble inn verdens matbehov som tema direkte fra næringskjeden.
 • Hva skjer om vi legger om kostholdet til mer plantekost?
 • Menneskets stadig fjernere forhold til naturen. Hvorfor?
 • Menneskenes totale avhengighet av naturen Hvorfor?
 • Forurensing.
 • Havet, fisken, oljen, fiskeren, lokalsamfunnet, storsamfunnet.
 • Kvenværets historie,- hva har skjedd,- hvorfor har det skjedd,- hva vil skje videre?

Sosialt

 • Ta opp igjen situasjoner fra leirskoleoppholdet, både positive og negative.
 • Hvilke tanker hadde elevene forut for oppholdet?
 • Evaluer oppholdet og oppholdets virkning på den enkelte og klassen som helhet.
 • Været og omgivelsenes innflytelse på humøret til den enkelte.
 • Den enkeltes innflytelse på klassen.
 • Utbyttet av leirskoleoppholdet.