Tips til forarbeid før leirskole

Her skal elevene forberedes på leirskoleoppholdet. Det er særlig viktig å snakke om de sosiale sidene ved oppholdet.

  • Innrette seg etter hverandre, vise solidaritet
  • Gnisninger mellom elever vil oppstå,- hvordan løse disse?
  • Hvordan holdningen og tonen til den enkelte kan påvirke heile klassen.
  • Mat,- liker/liker ikke, bordskikk, respekt for maten.
  • Utstyrsliste, klær, moter. Praktiske og varme klær. Viktig å pakke sekken sjøl!
  • Undervisning om ”Mennesket og vannet”(Sjøvettkampanjens temahefte).
  • Velge ut noen tema fra Sjøfartsdirektoratets hefte “Vannvittig” oppgavebok for 5.-10. klasse.
  • Velg tema om knuter, livredning eller ta vare på stranden på skolerom.no. Sjøfartsdirektoratet har bidratt til flere av artiklene.
  • Formingsoppgaver
  • Lær å forstå et kart og orientere seg etter det. Kartsymboler som høydekurver, bygninger, landareal, vann/sjøareal. Hva er ei vik, en kolle osv på kartet.