Leirskole – før – under – etter

Leirskoleuka er for mange elever og lærere en ganske annerledes skoleuke som gir både muligheter og utfordringer. I et læringsperspektiv gir denne uka noen muligheter som ikke er like lett å få til i en vanlig skoleuke. 

Det er vel få emner i norsk skole som er så omfattende som leirskole. Skoledagen er nesten 24 timer i døgnet i 4-5døgn, og heile denne tida skal elevene være sammen med klasselærer, andre ledere/foreldre og bemanninga på leirskolestedet. I tillegg kommer nye og ukjente naturmiljø, undervisningsemner og måter å undervise på.

Hensyn må tas til spesielle problem i klassen, integrerte elevers handikap, og problemer som enkeltelever kan ha som ikke kommer fram i den vanlige skoledagen. Hvordan kan vi legge til rette for elever med hjemlengsel, allergikere, sengevætere med mer?

Leirskolen bør kanskje først og fremst brukes til å nå kompetansemål som en ikke har mulighet til i den vanlige skolen. Naturen sjøl bør være det viktigste læremidlet.

Leirskole består av 3 hovedfaser: forarbeid, opphold og etterarbeid. Undervisningen i disse tre delene kan for eksempel ha følgende fokusområder:

  • Forarbeidet:  motivere, forberede, betrygge
  • Oppholdet:  konkretisere, oppleve, observere, erfare
  • Etterarbeidet: reflektere, evaluere, ettertanke