Tips til arbeid under leirskoleuka

  • Elevene skal heile tida vite hva de driver med og hvorfor.
  • Arbeidet foregår gruppevis og individuelt.
  • Materiale til etterarbeid samles/noteres, dagbok?
  • Det anbefales at elevene har med seg ei notisbok (som går ned i lomma på regnjakken) og blyant.

I løpet av uka legges det vekt på inntrykk og opplevelser. Konkret kunnskapslæring nås ved å vekke oppdagerlysten og engasjement. Det blir lagt vekt på det praktiske heile tida.