Livet i havet

Vi ser nærmere på noen av de artene som lever i havet, f.eks krabbe, fisk. Vi drar på fjæreekskursjon og kanskje leter vi også etter plankton, grunnlaget for alt nesten alt liv i havet.

Sjøanemone

Sjøanemone – Actinia equina. 

Dette gjør vi på leirskolen

Få innblikk i krabbens forunderlige liv. Kunne skille de viktigste organene til fisken fra hverandre og få en forståelse for hvor viktig det biologiske mangfoldet er.

 • Elevene egner, setter og trekker krabbeteiner.
 • Senere får de være med på å renske og prøvesmake og ta del i noe av kunnskapen rundt denne fantastiske ressursen.
 • Ute på blankskurte svaberg får elevene delta i ei økt om fiskens anatomi og samtidig får noen utfordringer de ikke trodde de skulle få.
 • I fjæra er det et yrende liv. Tro hva vi kan finne der?
 • Uværsopplegg/tilvalgsemner: Elevene tar planktonprøver. Bruker stereolupe, tegner av og prøver å bestemme hva slags type plankton de ser 

Problemstillinger

 • Hvorfor går krabben sidelengs?
 • Hvor gammel blir den?
 • Hvordan skifter den skall?
 • Hvordan formerer den seg?
 • Hva kan vi spise og hva bør vi helst la være?
 • Hvordan kan fisken oppdage oss før vi oppdager fisken?
 • Hva er den store sekken som ligger i bukhula på fisken?
 • Hvordan puster den?
 • Hva er en otolitt?
 • Har noen sett en Sjøhare?
 • Hvorfor danser Stankelbeinskrabben?
 • Hva gjør en Sjøpung?
 • Hvordan ser en Tangsprell ut?
 • Kan jeg spise Hjerteskjell?
 • Bør vi slippe de minste fiskene uti sjøen igjen?
 • Hva tror du skjer om vi overbeskatter en art?
 • Hva er plankton?
 • Hvorfor er det så viktig at det finns plankton i havet?
 • Hva er en næringskjede eller næringsnett?
 • Hva tror du skjer om planktonet forsvinner?

Kompetansemål i faget

Naturfag

Elevene skal delta i høsting av en naturressurs og kunne formulere naturfaglige spørsmål om noe de lurer på. Kunne beskrive næringsnett og hvordan disse sørger for samspill i naturen. Planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene. Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjøre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.