Robåt og kajakk – opplæring

For å kunne bevege oss trygt på sjøen, trenger vi å lære å ro og padle.

Dette gjør vi på leirskolen

Elevene får opplæring i grunnleggende ro og padleteknikk, både praktisk og teoretisk. Sikkerhetsregler blir gjennomgått og sett i praksis.

Denne økta inneholder elementer som;

 • Livredning,
 • Nedkjøling
 • Kantring.
 • Fortøyning,
 • Ilandstigning,
 • Sjøvett
 • Faktorer som vær, vind og strøm.

Problemstillinger

 • Hvor bør man sitte i en robåt?
 • Hvordan trimmer man båten slik at den blir enkel å ro?
 • Hvilke kommandoer er greie å bruke?
 • Hva menes med å ta overrett
 • Hvorfor er det mer effektivt å ro enn å hamle?
 • Hvordan entrer jeg båten og hvordan gjør jeg ilandstigning på en trygg måte?
 • Hva gjør man om man ramler i vannet?
 • Hvordan entrer man en kajakk og hvordan kommer man seg ut av den
 • Hva kan man bruke kajakk til?
 • Hvorfor glir den så lett gjennom vannet?
 • Hva gjør man om man faller uti vannet?
 • Hva er kameratredning?
 • Hvordan svinger man effektivt uten ror?
 • Hva er ei bukt?
 • Hva er et nes?
 • Hva er sikker fortøyning?
Robåt oppbygging

Robåt oppbygging

Kompetansemål i faget

Kroppsøving

Planlegge og gjennomføre friluftsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel under varierte værforhold. Utføre varierte aktiviteter og delta i leik som fremmer utholdenhet, koordinasjon og annen kroppslig utvikling. Følge enkle regler og prinsipper for samhandling og samspill og respektere resultatene. Kunne orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng.