Lokalhistorie & vardetur

For å kunne forstå hvordan det var å vokse opp i et lite fiskevær med storhavet som nærmeste nabo for noen generasjoner siden.


Dette gjør vi på leirskolen

Elevene vandrer og ror i det historiske landskapet. Historier, fakta og undring går hånd i hånd. Vi forteller historier under hele oppholdet der det passer inn, men også på en tur langs Skårøya og opp til det høyeste punktet som er varden. 

Problemstillinger

  • Hvorfor bosatte de se på øyer langt ute i havet?
  • Hvorfor bygde de ikke husene sine slik at de fikk god utsikt?
  • Hvor gikk barna på skole?
  • Hvor var nærbutikken?
  • Hvorfor var kirka så viktig?
  • Hva brukte de robåten til?
  • Hvorfor ser landskapet ut slik det gjør?
  • Hva ser vi i horisonten?
  • Hva ligger på andre siden av havet?
  • Er jorda rund, eller er den flat?

Kompetansemål i faget

Samfunnskunnskap og geografi

Skape fortellinger om mennesker i fortiden og bruke de til å vise hvordan mennesker tenker og handler ut fra samfunnet de lever i. Kunne forklare sammenhengene mellom naturressursene, næringene, bosetning og levevis. Registrere og tolke spor etter istiden, samt forklare hva istiden hadde å si for danning av landskapet de beveger seg i.