Fag – Samfunnskunnskap og geografi

Lokalhistorie & vardetur

For å kunne forstå hvordan det var å vokse opp i et lite fiskevær med storhavet som nærmeste nabo for noen generasjoner siden. Dette gjør vi på leirskolen Elevene vandrer…

Les mer »