Ny læreplan – hva gjør vi på leirskolen innenfor de ulike områdene?

Fra 2020 og utover skal skoleverket i Norge innføre det nye læreplanverket Kunnskapsløftet. Både den overordnede delen og planene for hvert fag er nye. Vi har hatt interne gjennomganger av endringene og startet utprøving og tilpasning av vårt faglige opplegg til de nye planene høsten 2020.

I løpet av vinteren 2020/2021 vi vi legge ut en oversikt her på nettsidene over hvordan vårt faglige opplegg henger sammen med de nye læreplanene. 

Vi gleder oss til dette og ser at utrolig mange av målene i læreplanene passer godt med aktivitetene vi har her ute hos oss. Vi tror også at leirskoleuka i større grad kan brukes som en del av den ordinære undervisningen og for eksempel prosjektperiodene.

Illustrasjon av lærer som skriver  på tavle