Kjersti Hægstad

Kjersti er daglig leder på Hitra Leirskole – Skårøya.

Kjersti leder teamet på Skårøya og er kontaktpersonen for all bestilling av både leirskole, utleie og arrangementer. Kjersti kan nåes på tlf: 92 44 86 69