Slik jobber vi med smittevern i forbindelse med Covid 19

Hitra Leirskole var i drift i 2020 og gjennomførte opplegg både i gult og rødt lys. Våren 2021 gir retningslinjene kun rom for å drive leirskole på gult og grønt nivå, ikke rødt.

 1. Vi vil følge smittevernveileder for 1.-7. trinn og råd fra Leirskoleforeningen. God kontakt med lokale smittevernmyndigheter både på Hitra og brukerkommunen er sentralt. Viktig at hele personalet på leirskolen har fått god opplæring på forhånd.
 2. God kontakt med brukerskolen på forhånd. Brukerskolen følger med på om noen elever viser symptomer og tar avgjørelse på om de kan være med.
 3. Leirskolen gjør samme vurdering av sitt personale, og passer ekstra på at alle møter friske på jobb.
 4. Vi deler opp i grupper og kohorter i samsvar med trafikklyssystemet for skolenorge. På leirskolen foregår det meste utendørs, både undervisning og fritid.
 5. Fokus på hygiene fra elevene kommer til de drar, gjennomgang av rutinene ved ankomst.
  Elevene skal:
  -Grundig håndvask hver gang de kommer inn i et hus (hovedhuset med matsal og internat/sov)
  -Håndvask før måltid og etter toalettbesøk. Antibac brukes som tillegg etter behov.
  -Obligatorisk antibac før måltid, ellers er antibac lett tilgjengelig i alle hus.
  -Elever og voksne unngår så langt det er mulig kroppskontakt og nærkontakt, iht helsemyndighetenes gjeldende råd.
  Leirskolen skal:
  -Midt på dagen, mens elevene er opptatt med aktiviteter, tas en rengjøringsrunde på alle «kontaktpunkter» som kan spre smitte, f.eks. vannkraner, toaletter, dørhåndtak, rekkverk, garderober og fellesanlegg .
  -Under måltider og inne-undervisning har alle faste plasser med god avstand til hverandre, faste grupper skal vektlegges.
  -Hele leirskoleuka er gjennomgått med tanke på å redusere smitterisiko.
 6. Ved mistanke om at noen er syke under leirskoleoppholdet, er et eget rom på naustloftet avsatt til å isolere den det gjelder. Kun en av de voksne har kontakt med den som viser symptomer, og da skal munnbind og engangshansker brukes. Foresatte varsles med en gang for henting, det avtales umiddelbar koronatest i heimkommunen. Raskest mulig tilbakemelding til klasselærer og leirskole.
  -Hvis positiv test skal kommunelegen i Hitra, i samarbeid med leirskolen, medfølgende lærere og besøksskolens ledelse, avgjøre om klassens opphold skal avsluttes eller gjennomføres med evt. ekstra tiltak.

Denne lista er ikke uttømmende, vi legger vekt på fortløpende å følge med på råd fra sentrale myndigheter.