Ansvarsfordeling leirskole og besøkende skole

Kort fortalt

Leirskolens ansatte har ansvar for det pedagogiske opplegget mellom frokost og middag. Lærere fra besøkende skole har ansvar for “fritiden” mellom middag og frokost. 

Lærere fra besøkende skole

 • Hovedansvar på fritiden mellom middag og frokost.
 • Holde ro og bordskikk under måltider
 • Ved sjøaktiviteter på fritid (ikke pedagogisk opplegg fra leirskolen) skal minst en lærer alltid være til stede på kaia når elevene bruker båt, kajakk eller oppholder seg på kaiområdet. 
 • Sjekke at alle elever har på flytevest når de er i båt, kajakk eller på kaiområdet/holmene.
 • Ved bading skal en lærer alltid være til stede på flytebrygga. Se til at at det ikke knuffes, dyttes eller klatres i kajakkstativ. Livredningsansvarlig lærer skal være til stedet på kaia.
 • Varsle leirskolelærer raskt hvis det blåser opp eller hvis båter/kajakker drar for langt til at lærere kan følge med. Da kan de hjelpes/hentes inn med motorbåt. 
 • Når elevene bruker båter og kajakker på fritiden er det fint om lærer sjekker sammen med dem at alt er godt fortøyd og ryddet opp. 
 • Se til at klassen er samlet når undervsningen starter
 • Dialog og samhandling med leirskolen om allergier og spesielle behov/tilpasninger. 
 • Sammen med elever og leirskolen sørge for at vi følger spillreglene og sikkerhetsreglene. 
 • Lærere avtaler pauser seg i mellom slik at ikke alle må være på vakt hele fritiden. 

Leirskolen

 • Hovedansvar mellom frokost og middag og når det er pedagogisk opplegg.
 • Undervisning og pedagogisk opplegg 
 • Veiledning elever
 • Bidra til ro, orden og oppførsel i samarbeid med lærerne. 
 • Lage dagsplaner og sørge for at lærere og elever har fått informasjon om hva som skjer når.
 •