Kjersti Hægstad

Kjersti er daglig leder på Hitra Leirskole – Skårøya.

Una på fjellet

Kjersti Hægstad

Kjersti leder teamet på Skårøya og er kontaktpersonen for all bestilling av både leirskole, utleie og arrangementer.